درمانگاه آرمان

درمانگاه آرمان

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - بلوار الغدیر - روبروی دارایی - نبش کوچه 14

تلفن تماس:

02532851193

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها