کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان شهید مطهری مرودشت

کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان شهید مطهری مرودشت

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

فارس - شیراز - بیمارستان شهید مطهری مرودشت

تلفن تماس:

07143316291

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها