درمانگاه خاتم الانبیا (ص)

درمانگاه خاتم الانبیا (ص)

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمانشاه

تلفن تماس:

08338270880

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها