کلینیک مرکزدرمانی ثامن الحجج

کلینیک مرکزدرمانی ثامن الحجج

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - انتهای خیابان شهید رجایی - نبش کوچه 78

تلفن تماس:

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها