کلینیک حجت

کلینیک حجت

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - بلوار شاهد - نبش چهارراه اندیشه

تلفن تماس:

05136581149 - 05136571149

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها