کلینیک بیمارستان بهشتی دانشگاهی

کلینیک بیمارستان بهشتی دانشگاهی

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

همدان
آدرس:

همدان - ابتدای بلوار ارم

تلفن تماس:

08138274283 - 08138274286

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز