کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان امام خمینی استهبان

کلینیک فیزیوتراپی بیمارستان امام خمینی استهبان

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

فارس - شیراز -  بیمارستان امام خمینی استهبان

تلفن تماس:

07128003055

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها