کلینیک قائم

کلینیک قائم

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - خیابان کلهری - روبروی مسجد امام متظر

تلفن تماس:

02537223669 - 02537236215

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها