کلینیک ویژه بیمارستان شفا

کلینیک ویژه بیمارستان شفا

کلینیک عمومی

آدرس:

خوزستان - اهواز - بلوار گلستان - خیابان فروردین

تلفن تماس:

3340420 - 3340421

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها