درمانگاه اسلامی ـ شبانه روزی

درمانگاه اسلامی ـ شبانه روزی

البرز
آدرس:

البرز - کرج - میدان کرج ـ ابتدای خیابان دانشکده ـ طبقه بالای کفش ملی

تلفن تماس:

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز