کلینیک مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی امام سجاد ریز

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی شهری روستایی امام سجاد ریز

آدرس:

بوشهر - جم - شهر ریز

تلفن تماس:

07737652289

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها