درمانگاه فرهنگیان

درمانگاه فرهنگیان

کلینیک عمومی

آدرس:

کردستان - سنندج - خیابان پاسداران

تلفن تماس:

08733230415

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها