کلینیک امیرالمومنین

کلینیک امیرالمومنین

کلینیک عمومی

آدرس:

خوزستان - شوش - خیابان دکتر شریعتی

تلفن تماس:

06142828022

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها