درمانگاه پارس

درمانگاه پارس

آدرس:

ایلام - خیابان رزم آوران

تلفن تماس:

08433346250

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها