کلینیک شهاب

کلینیک شهاب

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - خیابان یزدانشهر - نرسیده به کوچه 2 - دست چپ

تلفن تماس:

02532887142

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها