درمانگاه شفا

درمانگاه شفا

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - پردیسان - خیابان لاله - لاله 9

تلفن تماس:

02532809592 - 02532809595

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها