کلینیک مرکز بیماریهای ریوی

کلینیک مرکز بیماریهای ریوی

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - نبش میدان ولی عصر (عج)

تلفن تماس:

02532914830

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها