درمانگاه امام رضا

درمانگاه امام رضا

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - رفسنجان - انتهای شمالی بلوار مدرس - جنب میدان ولیعصر

تلفن تماس:

03434229000

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها