درمانگاه کلینیک ویژه

درمانگاه کلینیک ویژه

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - خیابان 19 دی

تلفن تماس:

02537752028

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها