کلینیک بیمارستان بعثت همدان

کلینیک بیمارستان بعثت همدان

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

همدان - میدان رسالت - بلوار شهید مطهری

تلفن تماس:

08132640020 - 08132640051

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها