درمانگاه خیریه امیدرضا سهامی

درمانگاه خیریه امیدرضا سهامی

کلینیک عمومی

فارس
آدرس:

فارس - شیراز - بلوار چمران - میدان دوم ابیوردی

تلفن تماس:

07136269122 - 07136269121

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز