کلینیک فیزیوتراپی  بیمارستان خلیلی شیراز

کلینیک فیزیوتراپی  بیمارستان خلیلی شیراز

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

فارس - شیراز - فلکه نمازی

تلفن تماس:

07136267363

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها