درمانگاه حکمت

درمانگاه حکمت

خراسان شمالی
آدرس:

خراسان شمالی - بجنورد - خیابان طالقانی شرقی - جنب شرکت گاز

تلفن تماس:

05832254930

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز