درمانگاه حکمت

درمانگاه حکمت

آدرس:

خراسان شمالی - بجنورد - خیابان طالقانی شرقی - جنب شرکت گاز

تلفن تماس:

05832254930

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها