کلینیک مرکز بهداشتی درمانی هلیله

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی هلیله

آدرس:

بوشهر - روستای هلیله

تلفن تماس:

07733421017

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها