کلینیک امام حسین  (ع)

کلینیک امام حسین  (ع)

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - بلوار فرودگاه - خیابان پروین اعتصامی۲۳

تلفن تماس:

05133419031

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها