کلینیک مرکز بهداشتی درمانی امام حسین (ع)

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی امام حسین (ع)

آدرس:

بوشهر - برازجان - بلوار جمهوری اسلامی - خیابان بهداشت

تلفن تماس:

07734262226

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها