کلینیک انجمن حمایت از بیماران کلیوی

کلینیک انجمن حمایت از بیماران کلیوی

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - احمد آباد - خیابان قائم - نبش قائم 12

تلفن تماس:

05138434455 - 05138418130

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها