کلینیک مرکز بهداشت بهار

کلینیک مرکز بهداشت بهار

کلینیک عمومی

آدرس:

همدان - بهار - خیابان سی متری بلوار شهید بهشتی

تلفن تماس:

08134504555 - 08134502555

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها