درمانگاه ولیعصر(عج)  رودان

درمانگاه ولیعصر(عج)  رودان

کلینیک عمومی

آدرس:

هرمزگان - رودان - بلوار انقلاب

تلفن تماس:

07642882127

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها