اپلیکیشن دکتر ساینا

پزشک همیشه همراه شماست !

درمانگاه شبانه روزی ابن سینا

درمانگاه شبانه روزی ابن سینا

  • آدرس درمانگاه شبانه روزی ابن سینا

    اردبیل - میدان سینا - شهرک سینا - ابتدای خیابان مادر (الغدیر)

  • تلفن درمانگاه شبانه روزی ابن سینا

    04533819535 - 04533818535);
کلینیک های برگزیده

عمومی

روانشناسی

روانشناسی

تخصصی

تخصصی