دکتر رسول عبدالرحمن
87% کاملا راضی 433 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر حبیب رشادی
64% کاملا راضی 400 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر تقی قدیری
83% کاملا راضی 474 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
پلی کلینیک شهید شکری موحد (شبانه روزی)

پلی کلینیک شهید شکری موحد (شبانه روزی)

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

همدان - بلوار خواجه رشید - روبروی سرپرستی بانک سپه

تلفن تماس:

08138324366

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها