کلینیک پیروزی

کلینیک پیروزی

کلینیک عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - رضا شهر - بلوار پیروزی - میدان حر

تلفن تماس:

05138825772 - 05138827131

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها