کلینیک خیریه دارالشفاء امامزاده ابوالعباس

کلینیک خیریه دارالشفاء امامزاده ابوالعباس

کلینیک عمومی

آدرس:

اصفهان - خوراسگان - فلکه خوراسگان

تلفن تماس:

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها