درمانگاه یادگار امام کردکوی

درمانگاه یادگار امام کردکوی

کلینیک عمومی

آدرس:

گلستان - کردکوی - بلوار امام رضا (ع )

تلفن تماس:

01734346001 - 01734346002

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها