درمانگاه شهید بهشتی

درمانگاه شهید بهشتی

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - بلوار شهید بهشتی - داخل بیمارستان شهید بهشتی

تلفن تماس:

02536122000

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها