درمانگاه تامین اجتماعی بندر ترکمن

درمانگاه تامین اجتماعی بندر ترکمن

کلینیک عمومی

آدرس:

گلستان - خیابان آزادی جنوبی - درمانگاه تامین اجتماعی بندرترکمن

تلفن تماس:

01734429395 - 01734429396

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها