کلینیک مرکز بهداشت ملایر

کلینیک مرکز بهداشت ملایر

کلینیک عمومی

آدرس:

همدان - ملایر - جنب اداره راه وترابری

تلفن تماس:

08133346006

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها