درمانگاه ولیعصر(عج)جاسک

درمانگاه ولیعصر(عج)جاسک

کلینیک عمومی

آدرس:

هرمزگان - جاسک - بلوار حر

تلفن تماس:

07642521568

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها