آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - خیابان خواجه ربیع - کوچه حجتی چهار راه راه آهن

تلفن تماس:

05137316121 - 05137317111

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز