کلینیک تامین اجتماعی

کلینیک تامین اجتماعی

کلینیک عمومی

آدرس:

سمنان - گرمسار - شهرک شهید قباخلو - روبروی ساختمان مخابرات

تلفن تماس:

02334226520

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها