درمانگاه فرهنگیان بوشهر

درمانگاه فرهنگیان بوشهر

آدرس:

بوشهر - خیابان عاشوری

تلفن تماس:

07733326910

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها