کلینیک مرکز بهداشتی درمانی عسق آباد

کلینیک مرکز بهداشتی درمانی عسق آباد

کلینیک عمومی

آدرس:

یزد - عشق آباد

تلفن تماس:

03535223212

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
کلینیک سروش
  • کلینیک سروش
  • کلینیک تخصصی شنوایی سنجی
دریافت نوبت
کلینیک سلامت بینایی
  • کلینیک سلامت بینایی
دریافت نوبت
مجوز ها و تاییدیه ها