درمانگاه مصطفی خمینی

درمانگاه مصطفی خمینی

تخصصی کلینیک عمومی

آدرس:

تهران - خیابان ایتالیا - میدان فلسطین - خیابان کیوان

تلفن تماس:

02188966131 - 02188966136

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها