کلینیک ایران زمین

کلینیک ایران زمین

کلینیک عمومی

آدرس:

فارس - شیراز - شهرک گلستان - بعد از میدان اول - جنب دبیرستان فاخته

تلفن تماس:

071362147474 – 071362147470

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها