کلینیک آیت اله کاشانی

کلینیک آیت اله کاشانی

کلینیک تخصصی فیزیوتراپی

آدرس:

تهران - فلکه دوم خزانه بخارائی - یاخچی آباد

تلفن تماس:

5551131 - 5551136

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها