درمانگاه تامین اجتماعی شماره 4

درمانگاه تامین اجتماعی شماره 4

کلینیک عمومی

کرمان
آدرس:

کرمان - خیابان شهاب - جنب صدا و سیما

تلفن تماس:

03433237199

ساعات کاری کلینیک:

مسیر یابی گوگل مسیر یابی ویز