درمانگاه امام سجاد (ع)

درمانگاه امام سجاد (ع)

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - خیابان نیروگاه - روبروی اداره برق

تلفن تماس:

02538825970

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها