دکتر پرویندخت حیدری
64% کاملا راضی 354 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر ژیلا خباز
97% کاملا راضی 376 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر نازنین نویدی
76% کاملا راضی 505 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر سید رضا رییس کرمی
72% کاملا راضی 201 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن جوادزاده
93% کاملا راضی 596 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی رمضانی
92% کاملا راضی 2583 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر علی منافی
100% کاملا راضی 14 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر محسن کرمی
89% کاملا راضی 722 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر پریوش سپهری
65% کاملا راضی 585 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
دکتر بهزاد حقیقی
100% کاملا راضی 29 سوال پرسیده شده نظرات کاربران
درمانگاه امام سجاد (ع) - خصوصی

درمانگاه امام سجاد (ع) - خصوصی

کلینیک عمومی

آدرس:

قزوین - خیابان حیدری - جنب مدرسه دانش

تلفن تماس:

02833333475 - 02833324225

ساعات کاری کلینیک:

کلینیک های برگزیده
مجوز ها و تاییدیه ها