درمانگاه ولیعصر ( عج ) شبانه روزی

درمانگاه ولیعصر ( عج ) شبانه روزی

کلینیک عمومی

آدرس:

همدان - شهرک ولیعصر ( عج ) -( دیزج ) ایستگاه اول جنب داروخانه دکتر سمریان

تلفن تماس:

08134270341

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها