کلینیک درمانگاه ناباروری(ART)

کلینیک درمانگاه ناباروری(ART)

کلینیک عمومی

آدرس:

قم - شهرک ایثار - خیابان شبنم

تلفن تماس:

02532700156 - 02532700158

ساعات کاری کلینیک:

مجوز ها و تاییدیه ها